Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna ve vedení klubu SK Pasát, námořní jachting

2. 12. 2012

 


Změna ve vedení klubu SK Pasát, námořní jachting 

Letošní rok došlo ke změně ve vedení klubu. Důvodem se stala neudržitelná situace, kdy se dnes již  bývalý předseda Miroslav Vápeník nešťastně spojil s bývalým hospodářem Radkem Králem proti zbytku klubu. (Zbytek klubu jsou členové, kteří vybudovali molo, položili betonové panely na slip, zakoupili a osadili většinu bójí, zajistili do té doby neexistující doklady na molo, smlouvu na pozemek a na bóje s Povodím Vltavy, dodali dřevěnou chatku jako zázemí SK (k uskladnění sekačky a nářadí na úpravu pozemku) a formou brigád dlouhodobě udržovali výše uvedené.   

 
Radek  Král, který sledoval svůj cíl vytvořit si svojí komerční marinu, se potřeboval zbavit těchto  členů a přemístit klubové bóje, včetně klubového mola do jiného místa přehrady Hracholusky, k čemuž si zřídil svoji vlastní registraci (IČ).  Jediným důvodem těchto intrik je skutečnost, že Povodí Vltavy nechce rozšiřovat počet bójí v dané lokalitě. Lži, pomluvy a rozeštvávání jednotlivých skupin, využívajících přehradu k rekreaci, byla munice v této drobné válce. Poučením je - nikdy nepodceňuj sílu pomluvy. 

Přestěhovat bóje předseda nejdříve odmítl, ale později se nechal slyšet, že se mu tento projekt zamlouvá a zainvestoval do něj. Jednota skupiny utrpěla vážné trhliny zvláště po té,  kdy si předseda zařídil exluzivitu pro jednání na úřadech. Tím ostatní členové - uživatelé přístavu -ztratili možnost jakkoliv a cokoliv v klubu sledovat a ovlivňovat, čímž byla pochopitelná jejich nervozita. 

Další podnikatelský zájem bývalého hospodáře byl vytvořit na louce, do té doby pronajaté Pasátu Líšťany, placené stanoviště karavanů. Pro dosažení tohoto cíle a dosažení vybudování komerční mariny se spojil s nespokojenými rybáři a navedl je na protestní petici. Následně se bývalý předseda s hospodářem (ani jeden z nich nekotví v přístavu Pasátu) dostavili na jednání vyvolané obcí, kde obec zrušila na základě stížnosti čtyř rybářů a jejich petice smlouvu na louku. Zbylí členové, včetně členů výboru klubu, neměli o tomto jednání ani potuchy. Pouze ex post obdrželi dopis od předsedy s výpovědí pozemku obcí a se zápisem, který sám provedl. V něm bylo pouze poděkování obci. 
V tu dobu se už  členové klubu snažili pomocí právních kroků vnést do fungování klubu pořádek. Odmítli požadavek Radka Krále zaplatit za tento kalendářní rok členské příspěvky ve výši 3000 Kč, dokud nedoloží účetnictví a nevysvětlí věrohodně tento požadavek. Dva členové klubu se pokusili jednat s posledním členem výboru Miroslavem Menclem s cílem vyjasnit požadavek na výši příspěvku a přimět předsedu a pokladníka klubu k objasnění svého chování. 

Kolega Mencl se jednání bránil, nakonec proběhla cca hodinová schůzka za takřka naprostého mlčení p. Mencla.  

Na základě reálných obav, že pod vedením Miroslava Vápeníka může Pasát Líšťany
skončit s jachtingem na Hracholuskách, zbylí členové, včetně dvou členů výboru klubu,  požadovali svolat valnou hromadu a řešit tento urgentní problém. Bývalý předseda Miroslav Vápeník toto odmítl s tím, že se valná hromada uskuteční, až on uzná za vhodné, a to pravděpodobně v listopadu.
Členové po předsedovi požadovali doložit účetnictví, kompletní seznam členů klubu s cílem svolat valnou hromadu v co nejdřívějším termínu. V tu dobu už Miroslav Vápeník naprosto odmítl komunikovat.
Za velmi úzkostlivého dodržování zákonů a stanov klubu (termín valné hromady 30 dní předem, členům, u kterých byla známá adresa odeslán, doporučený dopis, zaplacen inzerát o valné hromadě v novinách, na valné hromadě zaplacena  přítomnost státního notáře, o výsledku valné hromady informováni doporučeným dopisem nezúčastnění pozvaní) proběhla valná hromada, kde bylo zvoleno nové vedení a schváleny nové stanovy. Následně bylo provedeno jednání na rozhodujících úřadech, které byly informovány o změně vedení, byla vyřešena situace s přístavem, s finančním úřadem a další. 

Vzhledem k tomu, že bývalý předseda není ochoten dodat věrohodné účetnictví ani pod pohrůžkou trestního oznámení, musíme zřejmě na tento problém rezignovat. Zatím nám zbývá jediné, udělat za touto etapou tlustou čáru a věnovat se jachtingu. Dnes netušíme, jaká hotovost a kde se nachází. Tušíme jediné, že bývalý hospodář a asi držitel hotovosti Radek Král, má další prostor ke lžím a pomluvám. Takže prosíme případné posluchače těchto
pomluv, aby se nenechali manipulovat a požadovali vždy doklady. Např. v případě tvrzení, že pokladna je v držení nového vedení, nechte si prosím doložit předávací protokol. Zatím nic takového neexistuje.

Odmítli jsme lákavou možnost převést klub na jiné IČ a tím se elegantně zbavit problematické minulosti v režii bývalého předsedy a pokladníka. Klub pokračuje dál, jenom více dle pravidel, stanov a zákonů.
Nelze popřít, že může existovat neusnášeníschopné volné sdružení příznivců jachtingu, které je špatně zaregistrované, do kterého volně vstupují a vystupují kolemjdoucí, které nevede jasné a pro všechny srozumitelné účetnictví, neprovádí zápisy z valných hromad, nespolupracuje s finančním úřadem a není schopno obhájit  své zájmy. Ale toto není cesta, kterou by se chtěl klub Pasát  ubírat.
 
 
  Vít Bartek
 
 


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář