Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehrada Hracholusky

4. 10. 2007
ObrazekPřehrada Hracholusky byla vybudována v letech 1959 - 1964 v říčním km 22,673 na řece Mži, která má svůj pramen v Českém lese a tvoří jednu ze zdrojnic řeky Berounky.
Původně byl na Mži jen cca 10 km nad stávajícím přehradním profilem poměrně vysoký jez, ale ten nebyl schopen zajistit koncem padesátých let narůstající odběry na dolním toku Mže. Proto vydal v r. 1959 Krajský národní výbor rozhodnutí o stavbě hráze. Projektoval ji Hydroprojekt a stavba byla uvedena do trvalého provozu v r. 1964.
Hlavním účelem tohoto vodního díla je akumulovat vody pro průmyslové, energetické a zemědělské využití v západočeském regionu. Dále slouží k částečné ochraně území před účinky velkých vod. Blízkost města Plzně i hranice se SRN zvyšují využívání vodního díla také k rekreaci. Na nádrži o délce vzdutí 22 km je vyhlášen rekreační řád zvláště pro soustředěnou rekreaci v oblastech Butov, Hracholusky a Radost.
Stavbou vodního díla bylo zatopeno několik vesnic (Těchoděly, Dolany) mlýnů, jezů, mostů. Chaty byly vykoupeny nebo přemístěny nad budoucí zátopu. Údolí je poměrně úzké, břehy většinou strmé, často skalnaté, délka vzdutí 22,5 km.
Hráz je sypaná zemní přímá s šikmým jílohlinitým těsněním v návodní části, délka koruny 270 m, šířka koruny 5 m, výška nade dnem 27 m, kóta koruny hráze je 359,00 m.n.m.  Ve středu tělesa hráze je těsnění z jílovité zeminy, vzdušný líc je zatravněný, návodní líc je před účinky vody a vln chráněn šestibokými betonovými tvárnicemi.
Hracholusky se navrhovaly a stavěly v době, kdy ještě nebylo dost zkušeností se šachtovými přelivy, byly proto navrženy dva přelivy. Jeden je korunový boční s dlouhým železobetonovým skluzem a vývarem, druhý je šachtový betonový. Koruna šachtového přelivu je o 50 cm výš než bočního. V horní rozšiřující se části šachtového přelivu je 6 betonových křídel, která usměrňují přepad vody tak, že je přitlačována k vnitřní straně dříku šachtového přelivu. V pravé části hráze je 1 m vysokou klapkou hrazený korunový přeliv se skluzem o délce 130 m a šířce ve dně 6 m, zakončený vývarem. U levého břehu je vybudován sdružený objekt, ve kterém jsou spodní výpusti, malá vodní elektrárna a samostatný šachtový přeliv o průměru 13,5 m. Výpustné zařízení je tvořeno dvěma uzávěry, které jsou umístěny ve spodní stavbě sdruženého objektu. Voda od uzávěrů a šachtového přelivu je odváděna jednou společnou odpadní štolou do vývaru v podhrází.
Spodní výpusti jsou dvě, obě o průměru 1400 mm, hrazené rozstřikovacími uzávěry. Elektrárna je vertikální Kaplanova turbina, max. výkon 2,9 MW.
Koryto pod hrází je v délce 100 m opevněno železobetonovými monolitickými deskami a kamennou dlažbou.
Nad Plzní v Radčicích je na levém břehu úpravna vody, která dodává vyčištěnou užitkovou vodu pro a. s. Škoda.
Zatopená plocha je 410,4 ha, délka vzdutí : 22 km
V zátopě vodního díla Hracholusky je cca 2500 chat a různých rekreačních objektů, např. bývalých podnikových rekreačních chat, které jsou dnes většinou soukromé. Blízko hráze je u pravého břehu vybójkovaný prostor pro vodní lyžaře. Na hladině se pohybují soukromé motorové čluny a výletní loď pro cca 150 osob. Pro tyto lodě je vybójkovaná plavební dráha. Na březích nádrže jsou 4 velké a několik menších autokempinků.
Kvalita vody pro rekreaci je různá. Na začátku sezóny bývá dobrá, se zvyšující se teplotou vody přibývají řasy a sinice, hlavně na konci vzdutí, což způsobuje zejména znečištění z větších měst – Tachova, Plané, Stříbra.
Celé území je v působnosti Českého rybářského svazu MO Stříbro, nádrž je mimopstruhová. Mže nad Stříbrem a Úterský potok je pstruhová oblast.
Blízko pod přehradou je vysoko na skále na pravém břehu Mže zřícenina hradu Buben. Okolí hráze i nádrže se hojně využívá k pěší i cykloturistice. Blízkost města Plzně  i hranice se SRN zvyšují využívání vodního díla také k rekreaci. Na nádrži o délce vzdutí 22 km je vyhlášen rekreační řád zvláště pro soustředěnou rekreaci v oblastech Butov, Hracholusky a Radost.
 

Náhledy fotografií ze složky Přehrada Hracholusky

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář